Kerkewijk 135 Redengevende beschrijving Kerkewijk 135 Redengevende beschrijving
Klik hier voor het document met de beschrijving en foto's op basis waarvan de gemeente Veenendaal de Petrakerk heeft aangewezen als gemeentelijk monument
terug