Kerkrentmeester: Gert van Dijk Kerkrentmeester: Gert van Dijk
Tevens wijkkasbeheerder
Varenmos 45
Telefoon: 0318 - 521164
e-Mail: kerkrentmeester@petrakerk.nl
terug