Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor alle financiële zaken en het beheer van de gebouwen.

Ze werken nauw samen met de wijkkerkenraden, maar zijn verantwoording verschuldigd aan de Algemene Kerkenraad van de PKN gemeenten in Veenendaal.

 
Ouderling kerkrentmeester: John Zeeman Ouderling kerkrentmeester: John Zeeman
Tevens voorzitter van de taakgroep Financiële Zaken
Bilzekruid 5,
Telefoon: 0318 - 540517
e-Mail: kerkrentmeester@petrakerk.nl
 
Ouderling kerkrentmeester: Hans van der Meer Ouderling kerkrentmeester: Hans van der Meer
Lunenburg 1
Telefoon 0318-505244
e-Mail: kerkrentmeester@petrakerk.nl
 
Kerkrentmeester: Gert van Dijk Kerkrentmeester: Gert van Dijk
Tevens wijkkasbeheerder
Varenmos 45
Telefoon: 0318 - 521164
e-Mail: kerkrentmeester@petrakerk.nl