Kliederkerk
Bij kliederkerk is iedereen welkom. Het is een plek waar mensen van alle leeftijden het christelijk geloof kunnen ontdekken. Het verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met Bijbel en geloof en helpt zo om geloof in het normale leven een plek te geven.
Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen de bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerk bestaat uit drie onderdelen:
  1. samen ontdekken, 
  2. samen vieren
  3. samen eten.
Er staat een bijbelverhaal centraal en de aanpak is creatief.

De 7 kernwaarden van de kliederkerk

Verslag van de laatste kliederkerk

Vindt jij / u het leuk om te helpen?

terug