KliederkerDurf te delen
Wat was het feest, afgelopen zondag met Kliederkerk! Samen met de kinderen,
ouders en grootouders zijn we creatief aan de slag geweest, samen vieren en
samen eten. Het is gelukt met hulp van allerlei helpende handen, jonger en
ouder uit onze PGV.
Er is in deze Kliederkerk van alles gedeeld. Niet alleen snoepjes en breekbrood,maar ook:
  • Brood Herman ( rara wat dat is?).
  • Heerlijke eten wat iedereen had meegebracht.
  • Speelgoed doorgegeven voor de speelgoedbank.
  • Aandacht voor mensen in nood.
Er is op een speelse en creatieve manier nagedacht over de vraag: Wat is armoede? 'Kerk
en Minima' was ook aanwezig!
Er zijn door de kinderen regenmeters gemaakt en cakejes versierd. Altijd een succes.
Tijdens de viering het bijbelverhaal van de arme vrouw van Sarefat verteld. Deze vrouw durfde haar laatste olie en brood met de profeet Elia te delen. Zij vertrouwde op het woord van God.
Hans Kroon heeft op de piano de liedjes begeleid.
terug