Onze identiteit in de praktijk Onze identiteit in de praktijk

Wie wij zijn, wordt o.a. zichtbaar in het volgende.

  • De wijkgemeente maakt in haar vieringen gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) en het Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk (2013). De diensten worden geleid door ambtsdragers die aansluiten bij en instemmen met de identiteit. Acht maal per jaar wordt er een zgn. alternatieve dienst georganiseerd, die wij ‘Vier de zondag’ noemen. Daarin is ruimte voor een nieuwe inhoud  en inrichting van de eredienst.
  • Er wordt gestreefd naar goed en zinvol geloofsonderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen.
  • Kinderen en jongeren zijn welkom aan het Avondmaal.
  • Er is ruimte voor zegening door handoplegging en het zegenen van niet-huwelijkse relaties.
  • Door het opzetten van werkgroepen en commissies, waarin veel vrijwilligers samenwerken, wordt de onderlinge band onderhouden en versterkt.
  • Voor ieder die zich bij ons thuis voelt en behoefte heeft aan ruimte voor zijn/haar geloofsbeleving, staat de deur wijd open.
  • Naast de daartoe bevestigde diakenen zijn wij allen diaken. Dus willen wij, ook in financieel opzicht, omzien naar onze naasten, dichtbij en veraf, en de zwakkeren in onze samenleving, kerkelijke en niet-kerkelijke, ondersteunen.
  • Wij streven ernaar de dialoog met andere geloofsgemeenschappen in brede zin te onderhouden.
Lees meer in ons Beleidsplan 2014-2017
 
terug