Ouderling voorzitter werkgroep Eredienst Ouderling voorzitter werkgroep Eredienst
Omschrijving van de functie   Leiding geven aan het werkproces binnen deze werkgroep. Deelnemen aan het voorzittersoverleg.
Onderdeel van werk-/taakgroep   Voorzittersoverleg
Tijdsbesteding per maand in uren   2 vergaderingen per maand (indicatief)
Meer informatie te verkrijgen bij   Berry Veenhof
terug