Bestel sfeervolle paaskaarsen met aansprekende reliëfs, om te branden in huiselijke kring.
Bestellen tot maandag 19 februari a.s.
Afhalen tijdens de Diaconale Markt op zaterdag 23 maart a.s.
 

Naam: *   
e-mail *   
Telefoon: *   
De verrijzenis 30 cm a € 50,00 (HPK30A24), aantal:  
De verrijzenis 40 cm a € 60,00 (HPK40A24), aantal:  
De levensboom 30 cm a € 42,00 (HPK30C24), aantal:  
De levensboom 40 cm a € 50,00 (HPK40C24), aantal:  
De vredesduif 30 cm a € 42,00 (HPK30D24), aantal:  
De vredesduif 40 cm a € 50,00 (HPK40D24), aantal:  
Totaalbedrag van de bestelling graag overmaken naar: NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal onder vermelding van ZW-Paaskaars €