Pastoraat Pastoraat
"De ontmoeting met de ander is voor ons essentieel. We willen als gemeente omzien naar elkaar en naar de wereld om ons heen, ruimte bieden voor geloofs- en levensvragen.
Als u contact wilt met iemand van het pastoraat, vragen of opmerkingen heeft, laat het ons weten. U kunt contact met ons nemen via de gegevens die u vindt op de Pastoraat Contactpagina.
Er worden diverse activiteiten georganiseerd vanuit het pastoraat. Binnenkort zal deze activiteitenpagina worden geplaatst.
Meer informatie over de indeling van onze wijkgemeente in vier secties vindt u onder de volgende link: Secties.
Meer informatie over de opzet en de kaders die het mogelijk maken te werken met doelgroepen zijn beschreven in het beleidsdocument Pastoraat: Beleidsdocument.
Het organogram van het Pastoraat staat op de pagina Organogram.
terug