Petra Actief Petra Actief

Voorzitter van de werkgroep: Adri Cardol

Werkgroep Actief
De werkgroep Actief en Constructief neemt initiatieven om extra geld in te zamelen voor niet-structurele projecten in en om de Petrakerk en het verstevigen van de onderlinge band van betrokken gemeenteleden.
Activiteiten zijn het Steunfonds Petra Actief, Petra Constructief en oud-papier inzamelingsactivieiten.

Oud papier
De inzameling van oud papier is vele jaren een belangrijk bron van inkomsten geweest van Petra Actief. Vanwege de prijsontwikkeling op de wereldmarkt van het oud papier is daar in 2020 helaas een einde gekomen.

Kringloopmarkten
1 of 2 keer per jaar organiseert Petra Actief een kringloopmarkt voor kleding en boeken. We willen benadrukken dat de spullen goed, compleet en schoon moeten zijn. Ook wij, als kerk, moeten betalen voor het afvoeren van defecte, incomplete en vuile spullen. U kunt uw kleding en boeken aanleveren op dinsdagmorgen tussen 9:00 en 12:00 uur. 

Petra Constructief, is een groep vrijwilligers vanuit de Petrakerk, ook wel “de klusploeg” genoemd. Zij komen iedere dinsdagmorgen van 09.00 – 12.00 uur bijeen om onder andere onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen en de tuin rond de Petrakerk uit te voeren. Natuurlijk wordt het sociale aspect ook niet uit het oog verloren en wordt er gezamenlijk een kop koffie gedronken. Daarnaast helpt men bij het voorbereiden van andere activiteiten van Petra Actief, zoals de kringloopmarkten. Interesse? Kom dan eens langs op één van de dinsdagen.

Vrijwilligers - je hebt er nooit genoeg!
Vrijwilligers zijn hard nodig. Mogen wij gebruik maken van uw kostbare tijd? Alle kleine beetjes helpen. Veel tijd kost het u niet, maar ook uw inzet is onbetaalbaar. Doet u mee? Aanmelden is eenvoudig. U stuurt een email naar: ZW-actief@pkn-veenendaal.nl

Een overzicht van de projecten waar Petra Actief aan bijdragen heeft. 

terug