donderdag 7 januari 2021

Theologie en ..? ONLINE

Datum: 
 donderdag 7 januari 2021
Tijdstip: 
 20:00  - 22:00
Locatie: 
 Het Trefpunt, Petrakerk, Dennenlaan 5

Eind 2019 werd Mark de Jager, toen nog studerend voor gemeentepredikant aan de PThU in Groningen, verkozen tot jonge theoloog des vaderlands. Inmiddels is hij afgestudeerd. Wat is er veranderd sinds zijn verkiezing en wat houdt hem nu bezig? Hoe denkt hij over theologie in het algemeen en hoe kan theologie volgens hem bijdragen in een debat over maatschappelijke vraagstukken? Op deze en andere vragen, hopen we een antwoord te krijgen tijdens een avond met Mark. Uiteraard is iedereen welkom, maar toch: jongeren en jongvolwassenen willen we met name van harte uitnodigen om deel te nemen aan het gesprek. Heb jij een vraag voor Mark? Is er iets dat je bezig houdt en waar je zijn mening over zou willen horen? Geef dit dan ruim van te voren door aan de contactpersoon: Hans Kroon: hansjmkroon@gmail.com

terug