Veense Alledag Kerk Veense Alledag Kerk
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand is de Oude Kerk op de markt open voor rust, bezinning en ontmoeting.
Om 12:00 uur begint een korte samenkomst onder leiding van één van de Veenendaalse voorgangers. Na het welkom en de schriftlezing wordt een korte overdenking gehouden. De samenkomst wordt omlijst door muziek. Na de zegengroet is er gelegenheid om met elkaar na te praten met koffie en thee.
De voorgangers tijdens de samenkomsten zijn afkomstig uit verschillende kerken en gemeenten die het apostolicum onderschrijven. Ook de musici zijn afkomstig uit verschillende kerken.

Agenda:
3 februari Ds. Rob van de Wetering
17 februari Ds. Rien Mulder
2 maart Ds. Machiel Karels
16 maart Ds. J. Wesseling
6 april Ds. André van der Graaf
20 april Ds. Aafke Rijken-Hoevens
4 mei Cees van Harten
terug