Veense Alledag Kerk Veense Alledag Kerk
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand is de Oude Kerk op de markt open voor rust, bezinning en ontmoeting.
Om 12:00 uur begint een korte samenkomst onder leiding van één van de Veenendaalse voorgangers. Na het welkom en de schriftlezing wordt een korte overdenking gehouden. De samenkomst wordt omlijst door muziek. Na de zegengroet is er gelegenheid om met elkaar na te praten met koffie en thee.
De voorgangers tijdens de samenkomsten zijn afkomstig uit verschillende kerken en gemeenten die het apostolicum onderschrijven. Ook de musici zijn afkomstig uit verschillende kerken.
Agenda:

6-5-2023

Cees van Harten

Mozaïek 0318

20-5-2023

ds. M.W. Westerink

Hervormd (HGV) Julianakerk

3-6-2023

Nico vd Voet

Hervormd (HGV)

17-6-2023

Maria Meijer

Parochieel voorganger voor Uitvaarten en weekendliturgie van de Rooms Katholieke kerk

1-7-2023

Hans Vel Tromp

NGK

terug