V.I.S. V.I.S.
Aan de werkgroep Verdieping, Inspiratie en Samenkomen is toevertrouwd gestalte te geven aan een blijvend proces van geestelijke groei van de gemeente, in relatie met de wereld om ons heen, door:
  • de gemeente uit te nodigen en aan te moedigen deel te nemen aan verschillende (leer)activiteiten, zoals leerhuizen, praathuizen en gesprekskringen
  • een gevarieerd aanbod van inspirerende activiteiten samen te stellen voor jong en ouder, met het doel elkaar te ontmoeten rond thema's  van geloof en leven. De thema's liggen op het gebied van het verstaan van de bijbel, de christelijke traditie, levensbeschouwelijke vragen, kerk en samenleving en cultuur (muziek/kunst).
  • Het aan de orde stellen van vragen van deze tijd die te maken hebben met allerlei aspecten van ons leven en geloven.
Het activiteitenprogramma van V.I.S. wordt jaarlijks in een programmaboekje aan alle gemeenteleden aangeboden. De activiteiten bieden een goede gelegenheid om kennis te maken met (nieuwe) gemeenteleden en met hun verhaal. Iedereen is welkom, dit geldt ook voor gasten buiten de Protestantse Gemeente Veenendaal.

De werkgroep Verdieping, Inspiratie en Samenkomen bestaat uit 1 ouderling en 4 a 5 leden.
Wensen ten aanzien van te behandelen onderwerpen zijn altijd welkom bij de werkgroep.
Mailadres: ZW-vorming@pkn-veenendaal.nl
terug