Welkom Welkom

Wij zijn een bruisende gemeente waar het verlangen leeft om vrijmoedig en met lef Jezus te volgen in verbinding met de samenleving van nu

Dit betekent dat:
  1. iedereen zich welkom mag voelen, ongeacht afkomst, ras, seksuele geaardheid of religieuze achtergrond, om met elkaar te zoeken naar wat Jezus ons als gemeenschap en ons persoonlijk te leren heeft;
  2. we ons actief richten op jongere generaties die ons met hun inbreng, inzichten en inspiratie blijven verbinden aan de hedendaagse samenleving;
  3. we een open kerk zijn, waar voor iedereen uit de wijk ruimte is elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en met elkaar vragen rondom geloof en zingeving te delen, niet alleen tijdens de zondagse vieringen maar juist ook op andere momenten in de week;
  4. we ons in navolging van Jezus verbinden aan:
  • mensen in onze samenleving die hun eigen land ontvlucht zijn en die op zoek zijn naar veiligheid en vrede;
  • mensen die in armoede leven, zowel in onze directe omgeving als wereldwijd;
  • onze directe buren, de inwoners van de wijk waarin onze kerk staat;
  • het rentmeesterschap van de schepping, waarbij duurzaamheid een belangrijk criterium is bij de keuzes die we maken.

terug