De Petrakerk gesloten De Petrakerk gesloten
Gevolg gevend aan de oproep van het kabinet en de aanbeveling van de PKN heeft het moderamen besloten de Petrakerk tot nader order te sluiten en over te gaan tot online diensten.
  • Op deze Welkom pagina plaatst het pastores team van de wijkgemeenten ZuidWest en de Open Hof elke dag een bericht. Een overdenking, een gedicht of een filmpje op de Kerk Online pagina
  • Op de Kerk Online pagina van deze website kunt u de gefilmde bijdragen en de online viering bekijken. Zie ook Berichten van het pastores team ZuidWest
  • Loes Kraan stelt zich voor, lees hier haar introductie, met foto. In de paasmorgen dienst heeft ds. Coby de Haan nader geïntroduceerd, voor een opname van de dienst zie de Kerk Online pagina.
Landelijk zijn de diaconieën het "Niet Alleen" initiatief gestart om hulpvragen te kanaliseren, klik op het plaatje voor een hulpvraag:

Meer informatie over Niet Alleen
 
Berichten van het pastoresteam ZuidWest en De Open Hof Berichten van het pastoresteam ZuidWest en De Open Hof
Lieve mensen,
Nu het Coronavirus de gezondheid van steeds meer mensen bedreigt, willen wij, het pastoresteam van onze PGV wijkgemeente ZuidWest,  je laten weten dat we er ook in deze roerige tijden, voor je zijn. We kunnen deze weken niet naar de kerk, de pastorale bezoeken kunnen niet meer zo vanzelfsprekend worden afgelegd. Maar wij hopen je met onze dagelijkse bijdragen te inspireren en te steunen.
Gebruik deze link voor de contactgegevens van de pastores.
 
lees meer »
 
Open kerk Open kerk
Na 2 maanden intelligente lockdown heeft ook u misschien wel behoefte de kerk weer eens van binnen te zien?
We willen graag gehoor geven aan deze wens en in de komende tijd gelegenheid bieden voor:
- een persoonlijk moment van bezinning,
- om stilte te zoeken,
- een kaarsje te branden en ruimte te geven voor een persoonlijk gebed of
- een persoonlijk gesprek met een pastor.
lees meer »
 
Afscheid kosters Barend en Thijs Afscheid kosters Barend en Thijs
Na jarenlange trouwe dienst als koster en hulpkoster van de Petrakerk is voor Barend van Kesteren en Thijs van Tuil de tijd gekomen om met een welverdiend pensioen te gaan.
lees meer »
 
Collecte alternatief Collecte alternatief
Klik op het logo voor een Givt introductie en uitleg hoe onderstaande QR codes te gebruiken. Geen smartphone of app? Gebruik dan de aangegeven bankrekeningen:
 
Diaconale collectes: NL 14 RABO 0395 1389 06 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal
O.v.v. Collecte diaconie

 
Kerkelijke collectes: NL 70 RABO 0395 1388 68
t.n.v. Protestantse Gemeente te Veenendaal.
o.v.v. Collecte kerkNamens colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw gift.
lees meer »
 
Red een kind Red een kind
Humanitaire hulp aan Afrika wordt door de coronacrisis bitter noodzakelijk, waarschuwt Laurent Bossard van de Oeso. ‘Een land als Mali heeft één beademingsapparaat voor heel het land.’

Geef voor het Corona Noodfonds