Liturgie Petrakerk

Het licht is een belangrijk symbool in de liturgie.
Liturgie Petrakerk

Rijk aan symbolen en inhoud
De liturgie bevat alle handelingen in de eredienst: de gebeden, het zingen, de lezingen etc. Vaak hebben zij een rijke symbolische betekenis. Zo verwijst het aansteken van kaarsen naar de wens om het licht van Christus te laten schijnen in ons samenzijn. In de Petrakerk heeft de liturgie een doordachte inhoud gekregen.
 

Taakgroep Liturgie en Eredienst

De Taakgroep Liturgie en Eredienst is verantwoordelijk voor coördinatie van de organisatie van de Erediensten en voor het doordenken van liturgische gebruiken, de oriëntatie op nieuwe mogelijkheden, alsook het verzamelen en ontwikkelen van ideeën voor de opzet en uitvoering ervan.

De liturgiecommissie is het klankbord voor de gemeente inzake liturgische wensen, adviseert de Wijkkerkenraad hierover en neemt initiatieven tot doorvoering hiervan.
Voor meer informatie over Liturgie & Eredienst, klik hier
Of neem contact op met Hans Kroon, Tel: 0318-554622, e-mail: hansjmkroon@gmail.com

 

terug