Welkom Welkom
Wij zijn een bruisende gemeente waar het verlangen leeft om vrijmoedig en met lef Jezus te volgen in verbinding met de samenleving van nu
Dit betekent dat:
  1. iedereen zich welkom mag voelen, ongeacht afkomst, ras, seksuele geaardheid of religieuze achtergrond, om met elkaar te zoeken naar wat Jezus ons als gemeenschap en ons persoonlijk te leren heeft;
  2. we ons actief richten op jongere generaties die ons met hun inbreng, inzichten en inspiratie blijven verbinden aan de hedendaagse samenleving;
  3. we een open kerk zijn, waar voor iedereen uit de wijk ruimte is elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en met elkaar vragen rondom geloof en zingeving te delen, niet alleen tijdens de zondagse vieringen maar juist ook op andere momenten in de week;
  4. we ons in navolging van Jezus verbinden aan:
  • mensen in onze samenleving die hun eigen land ontvlucht zijn en die op zoek zijn naar veiligheid en vrede;
  • mensen die in armoede leven, zowel in onze directe omgeving als wereldwijd;
  • onze directe buren, de inwoners van de wijk waarin onze kerk staat;
  • het rentmeesterschap van de schepping, waarbij duurzaamheid een belangrijk criterium is bij de keuzes die we maken.
 
Uitnodiging intrededienst Uitnodiging intrededienst
U wordt van harte uitgenodigd voor de verbintenis- en intrededienst op zondag 11 juni 2023, aanvang 9:30 uur in de Petrakerk van 
ds. Loeki van der Laan-van der Wilden
Klik lees meer voor de volledige uitnodiging
 
lees meer »
 
Taizé Dienst 4 juni a.s. Taizé Dienst 4 juni a.s.
 
Kliederkerk 4 juni 2023 Kliederkerk 4 juni 2023
 
Open kerk Open kerk
Om even de stilte te zoeken, een kaarsje aan te steken, te bidden of gewoon in de kerk te zitten en naar muziek te luisteren. U bent van harte welkom op:
  • Dinsdag- en woensdagmiddag van 14:00 - 15:30 uur
  • Donderdagavond van 19:00 - 20:00 uur

Expositie Li Hulst ‘In vuur en Vlam’
Beelden en doeken van recycle materiaal, zoals plastic, groente- en fruitnetjes. Verrassend hoe ‘waardeloos’ materiaal, wat we meestal zo maar weggooien, een nieuw leven krijgt. In het werk van Li spelen kleur en beweging steeds een grote rol.
In de expositie in de Petrakerk zien we dit in het ‘vuur en de vlammen’, symbolen van Pinksteren.
Feestelijke opening   :    Woensdag 17 mei 14.00 uur
Op deze feestelijke opening, met een hapje en een drankje, is Li Hulst is zelf aanwezig om haar werk toe te lichten.

Van harte welkom!
Voor foto's lees meer
lees meer »
 
V.I.S. V.I.S.

Klik op het logo voor de nieuwe brochure voor winter / voorjaar 2023
 
Podcast Podcast

Klik op het plaatje voor de Podcast
lees meer »
 
Veense Alledag Kerk Veense Alledag Kerk
lees meer »